Simulation Studies of Impact of Heavy-Duty Vehicle Platoons on Road Traffic and Fuel Consumption

Tid: On 2018-06-13 kl 10.00

Plats: Nash/Wardrop, Teknikringen 10, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot Transportsystem

Licentiand: Ingrid Johansson

Granskare: Professor Xiaobo Qu, Chalmers Tekniska Högskola

Huvudhandledare: Docent Xiaoliang Ma

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-05-02