Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process

Tid: Ti 2012-11-27 kl 13.00

Plats: V3, Teknikringen 72, KTH

Ämnesområde: Infrastruktur, Bygg- och fastighetsekonomi

Licentiand: Peter Pertola

Granskare: Göran Lindahl

Huvudhandledare: Prof. Hans Lind

2012-11-27T13:00 2012-11-27T13:00 Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process (Infrastruktur, Bygg- och fastighetsekonomi) Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process (Infrastruktur, Bygg- och fastighetsekonomi)
Till sidans topp