Construction Clients´collaboration for inter-organizational innovation

Tid: Må 2018-05-28 kl 13.00

Plats: Bora Bora, Teknikringen 10B, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Licentiand: Susanna Hedborg Bengtsson

Granskare: Docent Stefan Olander, Lunds Universitet

Huvudhandledare: Professor Tina Karrbom Gustavsson

2018-05-28T13:00 2018-05-28T13:00 Construction Clients´collaboration for inter-organizational innovation (Fastigheter och byggande) Construction Clients´collaboration for inter-organizational innovation (Fastigheter och byggande)
Till sidans topp