Advance Traffic Signal Control Systems with Emerging Technologies

Tid: Ti 2018-06-12 kl 14.00

Plats: F3, Sing-Sing, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot Transportsystem

Respondent: Junchen Jin

Opponent: Professor Franziska Klügl , Örebro University

Handledare: Docent Xiaoliang Ma

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-05-02