Empirical studies of auctions of non-distressed residential real estate

Tid: Fr 2019-04-26 kl 13.00

Plats: D3, Lindstedtsvägen 5, plan 3, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Rosane Hungria Gunnelin

Opponent: Professor emeritus Hans Wijkander, Stockholms universitet

Handledare: Professor Mats Wilhelmsson

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-03-18