MEILI: Multiple Day Travel Behaviour Data Collection, Automation and Analysis

Tid: Ti 2018-06-05 kl 13.00

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas väg 30, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning transportsystem

Respondent: Adrian Prelipcean

Opponent: Dr. Caitllin Cottrill, senior lecture, Aberdeen University, UK

Handledare: Professor Yusak Susilo

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-05-24