Producing Publicness Investigating the Dialectics of Unintened Consequences in Urban Design - Practices in Stockholm and Malmö

Tid: Fr 2018-06-08 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot Urbana och regionala studier

Respondent: Elahe Karimnia

Opponent: Associate Professor Charles Bohl, University of Miami, USA

Handledare: Associate Professor Tigran Haas

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-05-08