Road Ecology for Environmental Assessment

Tid: On 2015-11-25 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Mårten Karlsson

Opponent: Dr Jo Treweek, Treweek Environmental Consultants, UK

Handledare: Professor Berit Brokking Balfors

2015-11-25T14:00 2015-11-25T14:00 Road Ecology for Environmental Assessment (Mark- och vattenteknik) Road Ecology for Environmental Assessment (Mark- och vattenteknik)
Till sidans topp