Simplified mechanical models for the nonlinear dynamic analysis of elasto-plastic steel structures impacted by a rigid body

Tid: Fr 2017-12-08 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Bro- och stålbyggnad

Respondent: Piseth Heng

Opponent: Professor Bassam Izzuddin, UK

Handledare: Professor Jean-Marc Battini

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2017-10-12