Docentföreläsning: Hållbar och rättvis planering

Tekn Dr Ulrika Gunnarsson Östling, avd för Hållbarhet, utvärdering och styrning, håller docentföreläsning med rubriken “Hållbar och rättvis planering”.

Tid: Må 2018-08-27 kl 16.00

Föreläsare: Ulrika Gunnarsson Östling

Plats: Sal L41, Drottning Kristinas väg 30

Docentpresentationen är öppen för allmänheten. Ingen anmälan krävs men antalet platser är begränsat.

En stor utmaning i dagens planeringspraktik är att bidra till att göra samhällsutvecklingen mer hållbar. För närvarande står vi inför enorma utmaningar, exempelvis klimatförändringar, som kräver nya sätt att tänka på planering och politik för en hållbar utveckling. Om vi dessutom lägger till kritiska perspektiv som miljörättvisa och genusfrågor, blir utmaningarna än fler. Den här presentationen kommer att ge några exempel på sätt att hantera dessa frågor i en planeringskontext.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-06-21