Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Docentföreläsning: Hur påverkar vår historiesyn vilka landskap vi väljer att skydda?

Kati Lindström, forskare vid avdelningen för historiska studier, har antagits som docent i vetenskaps-, teknik- och miljöhistoria med inriktning miljöhumaniora och historiebruk.

Tid: To 2021-12-09 kl 14.00

Plats: Hybrid

Språk: Svenska

Medverkande: Kati Lindström

Exportera till kalender

Föreläsningen äger rum i hybridformat

Plats: Fysiskt på avdelningen för historiska studier (Stora seminarierummet, Teknikringen 74D, plan 5) samt digitalt på Zoom  [klicka här för direktlänk]

Att skydda ett kultur- eller naturlandskap är en triangelhandling där vissa platser, fenomen eller arter väljs ut för bevarande medan andra lämnas att förändras eller t.o.m. försvinna. Kulturarvs- och naturarvsskydd anses vara en expertsfär där forskare eller kulturarvsexperter bestämmer värdet och skyddsbehovet för varje fenomen.

Men att tillskriva ett värde till ett visst landskap är djupt beroende på hur vi förstår regionens historia, vad vi anser vara autentiskt och var vi drar relevanta historiska och geografiska gränser. Alltför ofta sammanfaller dessa gränser med dagens nationalstater och innebär en stark uppdelning i natur och kultur. Detta kan leda till en över- eller underrepresentation av vissa fenomen bland de skyddade områdena eftersom de ses viktiga för den hegemoniska kulturella kärnan. Ofta kan det även leda till konflikter där experternas och lekmännens värdering av landskap eller arter skiljer sig avsevärt åt. I den här föreläsningen kommer jag att gå igenom en rad exempel från min forskning i Japan och andra områden, där en viss syn på historia kan anses ha format dagens arv.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-11-23