Dynamic analysis of hollow core concrete floors

Tid: Fr 2018-04-20 kl 10.00

Plats: Sal M108, Brinellvgen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning bro- och stålbyggnad

Licentiand: Fangzhou Liu

Granskare: Professor Kent Persson, Lunds Tekniska Högskola

Huvudhandledare: Professor Jean-Marc Battini

2018-04-20T10:00 2018-04-20T10:00 Dynamic analysis of hollow core concrete floors (Byggvetenskap med inriktning bro- och stålbyggnad) Dynamic analysis of hollow core concrete floors (Byggvetenskap med inriktning bro- och stålbyggnad)
Till sidans topp