Effects of watershed dynamics on water reservoir operation planning

Tid: Fr 2017-03-03 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 , KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Hydraulik och teknisk hydrologi

Respondent: Nicholas Zmijewski

Opponent: Dr Francesca Pianosi, University of Bristol, UK

Handledare: Professor Anders Wörman

2017-03-03T10:00 2017-03-03T10:00 Effects of watershed dynamics on water reservoir operation planning (Byggvetenskap med inriktning mot Hydraulik och teknisk hydrologi) Effects of watershed dynamics on water reservoir operation planning (Byggvetenskap med inriktning mot Hydraulik och teknisk hydrologi)
Till sidans topp