Efficient modelling techniques for vibration analyses of railway bridges

Tid: Fr 2017-02-24 kl 13.30

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Stål- och brobyggnad

Respondent: Christoffer Svedholm

Opponent: Professor Pedro Museros Romero, Valencia, Spanien

Handledare: Professor Costin Pacoste-Calmanovici

2017-02-24T13:30 2017-02-24T13:30 Efficient modelling techniques for vibration analyses of railway bridges (Byggvetenskap med inriktning mot Stål- och brobyggnad) Efficient modelling techniques for vibration analyses of railway bridges (Byggvetenskap med inriktning mot Stål- och brobyggnad)
Till sidans topp