Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fastighetsmäklare – en hållbar profession?

Frukostseminarium KTH Bostad 2.0

Tid: Fr 2021-11-26 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Medverkande: André Nilsson näringspolitisk expert Mäklarsamfundet; Martin Ahlenius doktorand Högskolan i Gävle

Exportera till kalender

Omsättningen av fastighetsmäklare beskrivs som problematisk av flera aktörer som Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarinspektionen, företagare, lärosäten, fastighetsmäklare och forskare. Men begreppet omsättning är diffust och används ofta utan tydlig definition, vilket medfört att det ofta är oklart om omsättning syftar på byte av arbetsplats eller byte av yrke. Orsakerna bakom att yrkesverksam vill byta arbetsplats eller yrke kan variera, men individers och yrkens karaktärsdrag påverkar sannolikheten både för byten av arbetsplats och yrke.

Professor Björn Berggren medverkar också och docent Cecilia Hermansson är moderator. 

Anmälan sker på  Frukostseminarier | KTH.  

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-11-23