Till innehåll på sidan

Docentföreläsning: Att mäta, styra och informera om kollektivtrafik med fokus på resenärerna

Tid: To 2018-02-01 kl 10.00

Plats: Konferensrummet, Skolkansliet, Teknikringen 74D

Föreläsare: Erik Jenelius

Kollektivtrafik är en central del av ett hållbart transportsystem, inte minst i våra stora städer. För att kunna konkurrera med privatbilismen är det viktigt att kollektivtrafiken är effektiv, tillförlitlig och lättnavigerad. Traditionellt har drift och utvärdering av kollektivtrafik ofta fokuserat på utbudssidan, dvs. kapacitet, punktlighet osv. Tack vare nya datakällor som automatiska passagerarräkningar och elektroniska biljettsystem kan vi idag skaffa oss betydligt mer kunskap om passagerarflöden och resmönster än tidigare, både historiskt och i realtid. Det gör det i sin tur möjligt att styra och utvärdera trafiken med större fokus på resenärerna, till exempel med hänsyn till att resenärer ofta upplever väntetid och trängsel som särskilt negativt. Den här presentationen kommer att ge några exempel på nya sätt att mäta, styra och realtidsinformera om kollektivtrafiken med utgångspunkt i passegerarnas upplevda reseförhållanden och preferenser.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-01-09