Till innehåll på sidan

Docentföreläsning: Principer för strukturerad riskhantering i geotekniska byggprojekt

Välkommen till Johan Spross presentation vid antagning som docent inom byggvetenskap med inriktning mot jord- och bergmekanik.

Tid: Ti 2019-06-04 kl 14.00

Plats: V3, Teknikringen 72

Föreläsare: Johan Spross


Utformningen av geotekniska konstruktioner såsom schakter, väg- och järnvägsbankar, tunnlar och dammar behöver normalt uppfylla en mängd olika krav. Kraven kan avse såväl konstruktionens tekniska egenskaper och geometriska utformning som beständighetskrav, förväntade underhållskostnader och tillåten miljöpåverkan. Kraven kan komma från både beställare och olika samhällsinstitutioner genom miljödomar och byggnormer.

Den ingenjör som utformar en geoteknisk konstruktion har att förhålla sig till alla dessa krav och dessutom så långt som möjligt optimera konstruktionen så att beställaren får största möjliga nytta för pengarna. Ingenjören måste dessutom förhålla sig till att de geotekniska byggmaterialen – jord och berg – till sin natur har teknisk egenskaper som varierar från en plats till en annan och som dessutom är okända när byggprojektet inleds. Ingenjörens utmaning i utformningen av den tänkta konstruktionen ligger i att hantera de risker som dessa osäkerheter medför för möjligheten att uppnå målet att bygga en konstruktion av hög kvalitet, utan att överskrida budget och tidplan.

Denna föreläsning handlar om hur man med strukturerade riskhanteringsmetoder kan arbeta för att uppnå detta i geotekniska byggprojekt, baserat på de senaste årens forskning inom ämnesområdet.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-05-20