Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 1888-1930

Tid: Fr 2018-06-15 kl 13.00

Plats: A-hus, Osquars Backe 5, KTH

Ämnesområde: Arkitekturhistoria

Licentiand: Mats Fredriksson

Granskare: Docent Göran Ulväng, Uppsala universitet

Huvudhandledare: Docent Victor Edman

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-03-26