Journal; Rekonstruktion av kropp och minne

Tid: Fr 2017-09-29 kl 09.15

Plats: Reaktorhallen, R1, Drottning Kristinas väg 51, KTH

Välkomna till Jenny Wiklunds disputation 29/9 kl 09.15 i Reaktorhallen, R1 på KTH!

Journal: Rekonstruktion av kropp och minne

Journal - Rekonstruktion av kropp och minne är ett monumentalverk installerat i Reaktorhallen, R1, på KTH. Denna utställning utgör del av Jenny Wiklunds doktorsavhandling och sätter samman ett antal konstnärliga verk till en helhet som utgör avhandlingens tes och resultat. Till doktorsavhandlingen hör även en textdel som redovisas separat. Verket kommer att dokumenteras och redovisas i en publikation efter utställningens slutförande.

Utställningen är öppen varje dag 13-17. Drottning Kristinas väg 51, nedstigning via trappa runt hörnet och uppför backen från denna adress.

Länk till textdel: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1139153&dswid=1185

Spikblad (pdf 61 kB)

Information kring disputationen

Disputationen öppnar 09.15 med en tid för besök i utställningen innan platserna intas. Kl 10.00 inleds den sittande delen av disputationen. Det finns plats i lokalen för 100 deltagare. Entré till lokalen görs via trappa belägen runt hörnet från Drottning Kristinas väg 51. Utställningen är även tillgänglig via Hiss från Drottning Kristinas väg 51.

Opponent är Professor Jan Kaila. I betygsnämnden sitter Katarina Bonnevier, Max Liljefors, och Sven-Olov Wallenstein.

Ordförande för disputationen är Helena Mattsson, prefekt för Arkitekturskolan.

Välkomna!

Ämnesområde: Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur

Respondent: Jenny Wiklund

Opponent: Professor Jan Kaila, Uniarts, Helsingfors

Handledare: Professor Katja Grillner

2017-09-29T09:15 2017-09-29T09:15 Journal; Rekonstruktion av kropp och minne (Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur) Journal; Rekonstruktion av kropp och minne (Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur)
Till sidans topp