Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kick-off: Geoprivacy initiative: Geoprivacy, confidentiality and data sharing in research & practice

Målet med Geoprivacy-initiativet är att skapa arenor för diskussion om hinder och metoder för datalagring och delning i syfte att stödja en växande geospatial tvärvetenskaplig forskargemenskap, nära kopplat till samhällets krav. Avsikten är att främja nya samarbeten och på längre sikt att bygga internationella team för reproducerbarhet och datadelning inom forskningen i linje med FN: s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Tid: On 2021-10-20 kl 12.00 - 13.30

Plats: Zoom (länk vid registrering)

Språk: Engelska

Exportera till kalender

Registrering

Det första mötet ägnas åt brainstorming och kartläggning av det aktuella läget i frågor om geoprivacy och integritet samt datadelning och lagring i Sverige, Storbritannien och på andra ställen. På grund av förutsägbara rumsliga beteendemönster kan geodata vara mycket identifierbara, även när man är noga med att anonymisera. Vägledning enligt GDPR, dataetisk vägledning och uppförandekoder för dataanvändare tillhandahåller vissa lösningar (t.ex. säker datalagring och protokoll) men dessa är inte utan problem. De unika utmaningarna kring geodata är ett relativt outforskat område.

Geoprivacy-initiativet är ett samarbete mellan KTH, Stockholms Universitet och University of Manchester.

Kontakt

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-10-13