Lost in translation: A case of BIM implementation at a large public client

Tid: To 2017-08-31 kl 11.00

Plats: B23, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Licentiand: Hannes Lindblad

Granskare: Professor Henrik Lideroth, Jönköpings Universitet

Huvudhandledare: Docent Väino Tarandi

2017-08-31T11:00 2017-08-31T11:00 Lost in translation: A case of BIM implementation at a large public client (Fastigheter och byggande) Lost in translation: A case of BIM implementation at a large public client (Fastigheter och byggande)
Till sidans topp