Lyssnandets praktik – Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar

Tid: On 2018-06-13 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot Urbana och regionala studier

Respondent: Sofia Wiberg

Opponent: Professor Maria Hellström Reimer, Malmö Universitet

Handledare: Associate Professor Karin Bradley

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-05-09