On non-prioritized multiple belief revision

Tid: Må 2018-05-28 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Filosofi

Respondent: Li Zhang

Opponent: Professor André Fuhrmann, Goethe-Universität Frankfurt, Tyskland

Handledare: Professor Sven Ove Hansson

2018-05-28T13:00 2018-05-28T13:00 On non-prioritized multiple belief revision (Filosofi) On non-prioritized multiple belief revision (Filosofi)
Till sidans topp