Phosphoros removal in reactive filter materials - factors affecting the sorption capacity

Tid: Fr 2012-11-30 kl 10.15

Plats: Sal V 35, Teknikringen 76, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Licentiand: Charlotte Nilsson

Granskare: Annelie Hedström, Luleå Tekniska Universitet

Huvudhandledare: Prof. Gunno Renman

2012-11-30T10:15 2012-11-30T10:15 Phosphoros removal in reactive filter materials - factors affecting the sorption capacity (Mark- och vattenteknik) Phosphoros removal in reactive filter materials - factors affecting the sorption capacity (Mark- och vattenteknik)
Till sidans topp