Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Spaces of Writing History in the Postcolonial City

Edits, Erasures, Inscriptions

Tid: Må 2022-05-30 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65954040879

Språk: Engelska

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Urbana och regionala studier

Respondent: Suha Hasan , Urbana och regionala studier

Opponent: Professor Jane Jacobs, Yale-NUS College, Singapore

Handledare: Associate Professor Maria Håkansson, Arkitektur, Urbana och regionala studier; Associate Professor Catharina Gabrielsson, Arkitektur; Professor Emeritus Stephen Ward, Brooks University, UK

Exportera till kalender

QC 20220513

Abstract

Rumsliga historieskrivningar i den postkoloniala staden.Redigeringar, utraderingar, inskriptioner

Translated by Lena Stina Andersson

Sökandet efter en förkolonial identitet har sysselsatt postkoloniala städer sedan uppnådd självständighet och har kommit att bli nära sammankopplat med det moderna nationsbyggandet. Till följd av dessa processer har en agenda och ambition uppstått som handlar om att omtolka och omskriva det förflutna. Sammanslagningen av fragment och minnen till ett kollektivt minne har blivit en del av en historieskrivning och kan knytas till en ambition att skapa en nationellt accepterad bild av hur nationen bör uppfattas av sina innevånare och sin omvärld. Ett sådant enskilt narrativ, sett som nödvändigt för att skapa sammanhållning och samförstånd hos en diversifierad befolkning, kommer samtidigt att innebära att andra urbana berättelser utraderas. Att skriva detta kollektiva minne, historien, är en handling där redigering och utradering är lika viktiga som inskriptioner. Den byggda miljön blir en viktig medlare genom vilken denna historia skrivs in i stadens terräng. Genom att läsa staden genom dessa processer, editeringar, utraderingar och inskriptioner, konstrueras en nyanserat urban berättelse som bidrar med insikter i kopplingen mellan koloniala och postkoloniala perioder över en icke-linjär tidskala.

Studien av Manamas utveckling som stad ger en förståelse för denna dynamik och berättar om hur stadsväven har spelat en roll i omskrivandet av historien. Studien rör sig fram och tillbaka över tid för att både koppla samman dessa skrivpraktiker i dagens stad med sin historia, såväl som för att identifiera återkommande praktiker som använts för att omskriva historien och den byggda miljön. Dessa skrivpraktiker undersöks genom processer såsom restaurering, rivning, och icke-realiserade projekt, processer som på olika sätt synliggör friktion och inkonsekvens i den enskilda berättelsen. En berättelse som inte skapats av en enda enhet, utan snarare genom dynamiken som uppstår mellan olika aktörer över tid. Historien är här uppdelad i flera lager av minnen som återfinns i olika typer av arkiv, detta för att ge plats åt avlägsna minnen och ekon. Centralt för denna berättelse är den dynamiska relationen mellan landet och nationen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312056