Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöder dagens transportplanering en hållbar utveckling?

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt.

Tid: To 2021-10-14 kl 15.00 - 16.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Jacob Witzell och Karin Winter

Exportera till kalender

Karin Winter
Karin Winter

Anmäl dig till 2021-10-14

Jacob Witzell
Jacob Witzell

Samhällsplanering lyfts ofta fram som centralt för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle. Det är välkänt att dagens transport- och resmönster är problematiska utifrån såväl klimat- och miljöhänseende som sociala perspektiv. Utarbetandet av nästa nationella transportplan pågår just nu. Planen kommer att ha stor påverkan på framtidens resor och transporter.

På det här seminariet diskuteras hur väl rustad Trafikverkets planering är för att möta behov av genomgripande samhällsförändringar. Denna aktuella fråga diskuteras utifrån två nya doktorsavhandlingar skrivna av Jacob Witzell och Karin Winter vid Institutionen för samhällsplanering och miljö. Båda studierna berör Trafikverkets långsiktiga transportplanering och visar på brister i hur olika möjliga planeringsinriktningar och utvecklingsmöjligheter undersöks. En viktig fråga i sammanhanget är hur planeringen bättre skulle kunna öppna för bredare perspektiv på hållbar utveckling, tydliggöra konflikter och stödja politiska samtal om önskvärda framtider.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-08-30