Structural Health Monitoring of Bridges: Model-free damage detection method using Machine Learning

Tid: Ti 2017-05-30 kl 13.00

Plats: Projekthallen, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Bro- och stålbyggnad

Licentiand: Ana Cláudia Sousa Neves

Granskare: Dr Eleni Chatzi, Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ), Zürich, Switzerland

Huvudhandledare: Professor Raid Karoumi

2017-05-30T13:00 2017-05-30T13:00 Structural Health Monitoring of Bridges: Model-free damage detection method using Machine Learning (Byggvetenskap med inriktning mot Bro- och stålbyggnad) Structural Health Monitoring of Bridges: Model-free damage detection method using Machine Learning (Byggvetenskap med inriktning mot Bro- och stålbyggnad)
Till sidans topp