Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vad vet vi om byggherrekostnadernas utveckling?

Birger Axelsson, KTH, diskuterar byggherrekostnadernas utveckling tillsammans med Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef vid Skövde kommun, och Gustaf Fritz, näringspolitisk expert vid Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Tid: Fr 2021-09-17 kl 08.10 - 09.10

Plats: zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Birger Axelsson, Mikael Zsiga, Gustaf Fritz

Exportera till kalender

Det är vanligt att diskussionen om höga priser och hyror i nyproducerade bostäder bryts ner i två delar - en om markpriser och en om kostnaderna för att bygga huset. Det finns emellertid en tredje kostnadspost som ofta förbigås, och det är den som brukar sammanföras under begreppet ”byggherrekostnader”. I seminariet fokuseras det på kommunala plan- och bygglovsavgifter, anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt el, som utgör en delmängd av byggherrekostnaderna. Seminariet kommer att handla om möjliga förklaringar till varför byggherrekostnaderna har ökat.

Länk till seminariet skickas ut efter anmälan som sker på Frukostseminarier | KTH .

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-09-08