Till innehåll på sidan

Vad vet vi om efterfrågan på hyressubventionerade lägenheter?

KTH Bostad 2.0 frukostseminarium

Tid: Fr 2022-02-18 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Andreas Hatzigeorgiou VD, Stockholms Handelskammare, Martin Hofverberg chefekonom, Hyresgästförening

Exportera till kalender

På äganderättsmarknaden kan vi använda oss av bostadspriser för att analysera preferenser vad gäller
lägenhets- och bostadsområdesegenskaper. Hyrorna från hyresmarknaden kan inte användas på samma sätt.
Tillgänglig information är i stället kötid och antal intresserade av en viss ledig hyresrätt. Frågan för forskningsprojektet är om information om kötid kan användas för att bättre förstå de boendes preferenser för
olika lägenheter och bostadsområden.

Andreas Hatzigeorgiou VD, Stockholms Handelskammare, Martin Hofverberg chefekonom, Hyresgästföreningen och professor Mats Wilhelmsson, KTH debatterar ledda av docent Cecilia Hermansson.

Anmälan sker på KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla | KTH
Länk skickas ut efter anmälan.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-02-14