Vattenbristen – utmaningar och lösningar i ett förändrat klimat (in Swedish)

De senaste tre åren har Sverige drabbats av svår torka. Den rekordvarma sommaren 2018 drabbades över hälften av landets kommuner av vattenbrist och 85 av dem utfärdade förbud mot bevattning. Vad är det som händer egentligen?

Tid: To 2019-03-21 kl 10.00 - 15.00

Plats: KTH Library, Osquars backe 31

Med ett förändrat klimat följer nya utmaningar. Vi behöver möta dessa med innovation inom infrastruktur, produktion och konsumtion. Det gäller såväl globalt som i Sverige. Genom kunskap och samverkan kan vi använda – och återanvända – vatten smartare i framtiden. Välkommen till en spännande dag om vatten – vår viktigaste resurs!

Konferensen består av två delar: plenumkonferens och workshop. Du anger vilka delar du vill delta i i formuläret nedan, under dina personuppgifter.

Antalet platser är begränsat till 100 personer vid förmiddagens plenumkonferens och 20 personer per workshop under eftermiddagen.

Mer information och anmälan på IVL:s webbplats

Innehållsansvarig:watercentre@kth.se
Tillhör: KTH Vattencentrum
Senast ändrad: 2019-02-01