Kontakta Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Kontaktuppgifter för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Besöksadress

Teknikringen 74 D

Postadress

KTH Arkitektur och Samhällsbyggnad
100 44 Stockholm

Telefon

KTH:s växel: 08-790 6000
Deans Office: 08-790 9418

Funktionsmailadresser

Dekan: dekan@abe.kth.se

Administrativ chef: admchef@abe.kth.se

Grundutbildningsansvarig S och A: gruansv@abe.kth.se

Forskarutbildningsansvarig: fuansv@abe.kth.se

Utbildningsadministration: utbadm@abe.kth.se

Personalansvarig: persadm@abe.kth.se

Ekonomiansvarig: ekonomi@abe.kth.se

Infrastrukturansvarig: infrastruktur@abe.kth.se

Registrator: registrator@abe.kth.se

Informationsansvarig: infomaster@abe.kth.se

Till sidans topp