Till innehåll på sidan

Kontaktuppgifter för Skolans webbsidor

Om du har frågor om skolans för arkitektur och samhällsbyggnads (ABE:s) webbsidor

Innehållsfrågor om ABE-skolans webbplats

Kommunikationsansvarig

Teknikfrågor om ABE-skolans webbplats

KTH:s webmaster

Missbruk av KTH:s datorer och nät rapporteras till

abuse@abe.kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-09-21