Kontaktuppgifter för Skolans webbsidor

Om du har frågor om skolans för arkitektur och samhällsbyggnads (ABE:s) webbsidor

Innehållsfrågor om ABE-skolans webbplats:

Kommunikationsansvarig

Teknikfrågor om ABE-skolans webbplats:

KTH:s webmaster

Missbruk av KTHs datorer och nät rapporteras till:

abuse@abe.kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2016-12-05