Institutionen för Fastigheter och byggande

Landets ledande akademiska miljö för utbildning inom juridik, ekonomi, management och finansiering med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.

 Vi utbildar och forskar om:

Institutionen har även en nära koppling med Centrum för Bank och Finans.

Våra nyckelområden innefattar:

  • Tillståndsfrågor i stadsbyggandet, markexploatering, ansvar och finansiering av infrastruktur, plangenomförande och fastighetsbildning, expropriation och ersättningsfrågor.

  • Bostads- och hyreslagstiftning, fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering, marknadsanalys, prisbildning på bostäder och kommersiella fastigheter, fastigheter ur ett investeringsperspektiv och ur ett makroekonomiskt perspektiv.
  • Projektledning,  kommunikation och informationshantering i byggprocessen, projektutveckling, programskrivning, projekteringsledning, byggprojektledning, organisering, kunskapshantering och erfarenhetsåterföring, projektledningsstöd, byggandets informatik och logistik.

  • Finanssektorns roll i samhällsbyggandet, gränssnittet mellan kunder och bank-, finans- och försäkringsbolag, bank- och finansföretagens affärsmodeller, hållbar finansiell infrastruktur, fastigheter och finans.

Kommande event

UPPDRAGSUTBILDNING

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Arbetsgivare kan beställa utbildning från oss i form av färdiga kunskapspaket eller skräddarsydd utbildning.

Studentexpedition

Här hittar du öppettider och information om vilka ärenden som vi hjälper till med:

Till sidans topp