Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses

Tid: Fr 2017-10-20 kl 13.00

Plats: Rum 1515, Teknikringen 74D, plan 5, KTH

Ämnesområde: Filosofi

Licentiand: Jesper Ahlin

Granskare: Associate Professor Ulrik Kihlbom, Uppsala Universitet

Huvudhandledare: Barbro Fröding