Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Om SEED

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred tvärvetenskaplig kompetens med forskning som spänner över ett brett fält inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) .
 

SEED:s kalender

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling