Institutionen för Samhällsplanering och miljö

Institutionen för samhällsplanering och miljö består av tre avdelningar och är ämnesmässigt inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geodesi och systemanalys samt systemanalys och ekonomi.

Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2019-01-28