Institutionen för samhällsplanering och miljö

Institutionen består av tre avdelningar och ämnesmässigt är inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geoinformatik och geodesi. Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang.

Avdelningen för Geoinformatik

Nyheter

 • Tina Karrbom Gustavsson får KTH:s Pedagogiska pris
  16 nov 2017


  Universitetslektor Tina Karrbom Gustavsson erhåller KTH:s pedagogiska pris 2017 för sin inspirerande, entusiasmerande och engagerande undervisningsgärning inom ämnet byggprojektledning.

 • Vikten av en säkerhetsmedveten kultur för färre informationsläckor
  10 nov 2017


  Hallå där Björn Lundgren, doktorand på Institutionen för filosofi och historia, som varit redaktör och medförfattare för den populärvetenskapliga antologin Informationssäkerhet och organisationskultur.

 • Han representerar KTH på FN:s klimatkonferens
  8 nov 2017


  Hallå där, Fredrik Gröndahl, miljöforskare och prefekt på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Du är i Bonn och representerar KTH vid FN:s klimatkonferens. Du kommer att presentera forskningsprojektet Seafarm i den gemensamma nordiska paviljongen, dels under Nordic Bioeconomy Day 8 november, dels under Nordic Food Day 9 november. Vad är det du kommer att lyfta fram där?

Kalender

Kontakt

Prefekt

Administration

Forskarutbildning

Grundutbildning

Ekonomi

Vaktmästare

Webbredaktör

Besöksadress:

Drottning Kristinas väg 30

Registratoradress:

registrator.som[at]abe.kth.se

Postadress:

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan,
Samhällsplanering och Miljö,
Drottning Kristinas väg 30,
10044 Stockholm

Till sidans topp