Välkommen till institutionen för transportvetenskap!

 

Morgondagens transportsystem är både grönare och mer hållbart, säkrare och smartare

Slussen

Ett smidigt och hållbart transportsystem är nödvändigt för ett väl fungerande samhälle. Transportproblemen blir dock allt större och mer komplexa att lösa. Befolkningen ökar och snart bor mer än hälften av alla människor på jorden i stora städer. Antalet fordon, liksom trafikvolymerna, kan komma att öka dramatiskt. 

Institutionen för transportvetenskap består av två avdelningar: Systemanalys och ekonomi samt Transportplanering, ekonomi och teknik. Vi har en stark forskning och utbildning inom en rad områden som berör framtidens transportsystem. Institutionen har ett nära samarbete med internationellt och nationellt ledande forskargrupper, Trafikverket och andra planeringsorgan, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI samt med näringslivet.

Forskningen kring transportsystem är interdisciplinär och omfattar alla transportmedel för såväl personresor som godstransporter. Vår forskning rör allt från beteenden, ekonomiska styrmedel och prognoser till värderingar och policyfrågor. Hur vi kan utnyttja informationsteknologi till att övervaka, styra och effektivisera användningen av transportsystemet har blivit ett allt viktigare forskningsområde. 

En aktuell fråga som berör många olika forskningsområden är hur större energieffektivitet och minskad klimatpåverkan från transportsektorn ska uppnås – helt enkelt hur vi kan skapa ett grönare, säkrare och smartare transportsystem. 

Till sidans topp