Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ger skolchefen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan.

Ledningsgruppen sammanträder normalt en onsdag i månaden kl 13 - 15.

Ledamöter

Katja Tollmar Grillner
Katja Tollmar Grillner
falkultetens dekanus,professor, prefekt 087908549

Grundutbildningsansvarig (GA) och vice grundutbildningsansvarig (Vice GA)

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590
Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm
vice ga, proprefekt, adjunkt 087908914

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Studeranderepresentanter

Matilda Ninasdotter Holmström

Doktorandrepresentant

Helena Westerlind

David Leffler

Sekreterare

Emelie Blomgren
Emelie Blomgren
forskarutbildningshandläggare 087909414

Adjungerade

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist
infrastrukturansvarig 087908674
Josefin Backman
Josefin Backman
Kommunikationsansvarig 087909416