Skolkansliet/School's Office

Skolkansliet ansvarar för skolövergripande verksamhet.

Skolchef

Vice skolchef

 Administrativ chef

Utbildningsadministrativt ansvarig

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom
utbildningsadm. ansvarig 087909421

Forskarutbildningsansvarig

Grundutbildningsansvarig (Samhällsbyggnad)

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590

Grundutbildningsansvarig (Arkitektur)

Per Fransson
Per Fransson
univ.adjunkt / avdelningschef 087908526

Ekonomiansvarig

HR-ansvarig

Infrastrukturansvarig

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist
infrastrukturansvarig 087908674

Kommunikationsansvarig

Josefin Backman
Josefin Backman
Kommunikationsansvarig 087909416
DEANS OFFICE

Dokumentsamordnare/registrator

Forskarutbildningshandläggare

Emelie Blomgren
Emelie Blomgren
forskarutbildningshandläggare 087909414
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-23