Till innehåll på sidan

Skolkansliet/School's Office

Skolkansliet ansvarar för skolövergripande verksamhet.

Skolchef

Vice skolchef

 Administrativ chef

Johanna Stellan
Johanna Stellan
administrativ chef 087908665

Utbildningsadministrativt ansvarig

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom
utbildningsadm. ansvarig 087909421

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Grundutbildningsansvarig (GA)

Vice grundutbildningsansvarig (Vice GA)

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590

Ekonomiansvarig

HR-ansvarig

Infrastrukturansvarig

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist
infrastrukturansvarig 087908674

Kommunikationsansvarig

Josefin Backman
Josefin Backman
Kommunikationsansvarig 087909416
DEANS OFFICE

Dokumentsamordnare/registrator

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-01-08