Skolkansliet/School's Office

Skolkansliet ansvarar för skolövergripande verksamhet.

Skolchef

Vice skolchef

 Administrativ chef

Johanna Stellan
Johanna Stellan, administrativ chef 087908665

Utbildningsadministrativt ansvarig

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom, utbildningsadm. ansvarig 087909421

Forskarutbildningsansvarig

Sven Ove Hansson
Sven Ove Hansson, professor 087909564

Grundutbildningsansvarig (Samhällsbyggnad)

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson, universitetslektor 087906590

Grundutbildningsansvarig (Arkitektur)

Ekonomiansvarig

Ulf Arvidsson
Ulf Arvidsson, ekonomiansvarig 087907379

HR-ansvarig

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413

Infrastrukturansvarig

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674

Kommunikationsansvarig

Josefin Backman
Josefin Backman, Kommunikationsansvarig 087909416
DEANS OFFICE

Dokumentsamordnare/registrator

Vildane Hyseni
Vildane Hyseni, administratör 087908328

Forskarutbildningshandläggare

Per Olsson
Per Olsson, administratör 087909418
Emelie Blomgren
Emelie Blomgren, forskarutbildningshandläggare 087909414
Till sidans topp