Till innehåll på sidan

Utbildningskansli ABE

Utbildningskansliet vid skolan administrerar grundutbildning och forskarutbildning.

- Civilingenjörsprogram
- Arkitektutbildning
- Masterprogram
- Kandidatprogram
- Högskoleingenjörsprogram
- Högskoleutbildning
- Utbildning på forskarnivå

Utbildningskansli ABE - besöksadress
Teknikringen 74

Grundutbildning

Namn

Funktion

E-post

Telefon

Kjartan Gudmundsson Grundutbildningsansvarig (GA) kjartan.gudmundsson@byv.kth.se 08 790 6590
Malin Åberg Wennerholm Vice Grundutbildningsansvarig (Vice GA) malin.aberg-wennerholm@arch.kth.se -
Rickard Bellander Programstudierektor Civing. Samhällsbyggnad studierektor-s@abe.kth.se 08 790 6487
Cecilia Månson Blom Utbildningsadministrativt ansvarig (UA) cecilia.manson@abe.kth.se 08 790 9421

 

 
   
Parivash Salimi Programhandläggare (Civ.ing. Samhällsbyggnad, Masterprogram) programhandlaggare@abe.kth.se 08 790 6478
Homa Kasbi Programhandläggare (H.ing Byggteknik och Design, Kandidatprogram)

programhandlaggare@abe.kth.se

08 790 8524

Programansvariga

Namn

Programansvarig för

E-post

Telefon

Eva M Liedholm Johnsson Civilingenjörprogrammet i Samhällsbyggnad eva.liedholm.johnson@infra.kth.se
 
08 790 8619
Henry Muyingo Programansvarig Fastighet & finans, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling henry.muyingo@abe.kth.se 08 790 6917
Zeev Bohbot Programansvarig Byggproduktion, Byggteknik och design, Byggteknik och fastighetsförmedling bohbot@kth.se 08 790 4806

Erik Wingquist

Programansvarig Arkitektur erik.wingquist@arch.kth.se 08 790 6020

Programansvariga Master

Namn

Programansvarig för

E-post

Telefon

Erik Wingquist Arkitektur erik.wingquist@arch.kth.se 08 790 6020
Han-Suck Song Fastigheter och byggande masterprogram.redfs@abe.kth.se  
Peter Brokking
Daniel Koch
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning masterprogram.supd@abe.kth.se 087909270

Jean-Marc Battini

Husbyggnads- och anläggningsteknik

masterprogramansvarig@byv.kth.se

08 7908030

Rodrigo Eduardo Muro Avendano

Ljusdesign rodrigo.muro@arch.kth.se +46 73 765 24 17
Magnus Svensson Miljöteknik och hållbar infrastruktur masterprogram.eesi@abe.kth.se 087908607
Monika Olsson Teknik och hållbar utveckling monika@kth.se 087906150
Oskar

Fröidh

Transport och geoinformatik oskar.froidh@abe.kth.se 08 7908379
Jonathan Metzger

Transport, mobilitet och innovation

jonathan.metzger@abe.kth.se 087907905

Studievägledning

Namn Programansvar E-post Telefon
Tiina Vinter Gruppchef studievägledningen tiina.vinter@abe.kth.se 08-790 8001

Camilla Hellquist;

Oriana Ramirez

Arkitektur svl@arch.kth.se

08- 790 80 61 / 08- 790 80 62

Cecilia Berg Civilingenjör samhällsbyggnad (årskurs 1) svl-s@abe.kth.se 08-790 8181
Tuija Venermo Civilingenjör samhällsbyggnad (årskurs 2-3) svl-s@abe.kth.se 08-790 6641
Cecilia Berg Fastighet och finans, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling kandidatprogram@abe.kth.se 08-790 8181
Eva Lassander Byggteknik och design, Byggproduktion svl-bygg@abe.kth.se 08-790 9718
Martin Sjöstrand Masterprogram - Arkitektur / Ljusdesign master@arch.kth.se 08-790 8543
Viktoria Tidlund Masterprogram - Samhällsbyggnad masterprogram@abe.kth.se 08-790 6486
Mia Kim Masterprogram - Samhällsbyggnad masterprogram@abe.kth.se 08-790 8029

Internationella koordinatorer

Namn Programansvar E-post Telefon
Martin Sjöstrand Arkitektur international@arch.kth.se 08-790 8543

Erika Charpentier

Samhällsbyggnad international.exchange@abe.kth.se 08-790 8064
Marta Parzonka Samhällsbyggnad international.exchange@abe.kth.se 08-790 8074

Utbildning på forskarnivå

Namn Funktion E-post Telefon
Tobias Jensen; Per Olsson Forskarutbildningshandläggare fouhandl@abe.kth.se 08-790 9414 / 08-790 9418
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-11-24