Centra vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Förutom vid våra institutioner bedrivs forskning på ABE vid nine forskningscentrum.
Centre for Sustainable Communications drivs i samarbete med CSC-skolan.

Till sidans topp