Till innehåll på sidan

Centrum för byggeffektivitet (CBE)

Centrum för byggeffektivitet (CBE) - samverkan, forskning och kunskapsdelning

Centrum för byggeffektivitet är en plattform för samarbete mellan akademi och näringsliv. Vi arbetar för ökad effektivitet i samhällsbyggandet. Vi arbetar för en samhällsbyggnadssektor i världsklass:

  • Effektivt byggande av befintlig miljö
  • Resurseffektivitet i nyproduktion
  • Livscykelperspektiv
  • Hållbarhet (materiell, social, ekologisk och ekonomisk)

Kalender

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2021-05-25