Till innehåll på sidan

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljöfrågorna och arbetsmiljövetenskap har fått en ny och viktig roll i KTHs utbildningsprogram. Det nya centrat för byggeffektivitet har engagerat Ergonomienheten på Skolan för Teknik och Hälsa i sitt fokusområde ”Arbetsmiljö och hälsa”. Det innebär att Ergonomienheten vidgat sin forskning och utbildning till byggindustrins arbetsmiljö. Erfarenheter från andra industrier och hur arbetsmiljön där har kunnat förbättras med hjälp av enhetens forskning kommer att utgöra en viktig grund för arbetet inom byggområdet. Professor Jörgen Eklund med många års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor är huvudansvarig för Ergonomienhetens och fokusgruppens verksamhet.

Arbetsmiljö och säkerhet är ett tillämpat forskningsområde vilket betyder att vi kommer att söka problem och behov direkt från byggmarknadens aktörer och vi inleder detta med en rundtur hos de företag som står bakom centrat.

Kontaktperson:

Jörgen Eklund
Jörgen Eklund
professor emeritus

Senaste nytt

Professor Jörgen Eklund har fått ett treårigt projekt av AFA Försäkring med titeln Branschintervention som metodik för en bättre arbetsmiljö.

Jörgen Eklund har tidigare bedrivit arbetsmiljöinterventioner för olika yrkesgrupper och branscher. Syftet med detta projekt är att skapa en branschintervention för förbättrad arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen, och att samtidigt vidareutveckla arbetssättet med arbetsplatsnära och interaktiva branschinterventioner. Ett ytterligare mål är att ta fram kunskap och erfarenheter om hur branschinterventioner kan drivas i andra branscher.

Läs mer

Innehållsansvarig:martamt@kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2017-12-05