Till innehåll på sidan

Informationshantering och digitalisering

Fokusgruppen Informationshantering och digitalisering vill studera och utveckla det obrutna informationsflödet i byggsektorn över hela processen från planering över projektering och produktion till drift och förvaltning. Olika digitaliserade flöden och tillämpningar ska kunna hanteras med öppna och standardiserade format, helst på internationell bas. Grunden för detta är en gemensam nationell informationsplattform. Stora möjligheter finns till en allt effektivare produktion, eftersom mängden digitaliserade processer ökar för att på sikt omfatta det mesta vi bygger och förvaltar.

Forskning

Testbädd: Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln Projektet syftar till att testa nya och befintliga standarder, metoder och processer för att tillgängliggöra och använda geodata och BIM-data inom flera delar av samhällsbyggnadsprocessen över hela livscykeln. Läs mer

Innehållsansvarig:martamt@kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2018-06-12