Till innehåll på sidan

Produktionsmetodik och processmetodik

Samhällsbyggnadssektorns betydelse för svensk samhällsutveckling och svenska företags konkurrenskraft är stor och investeringarna inom sektorn är i storleksordningen 350 miljarder kr/år. Trots detta har byggproduktions- och bygglogistikfrågorna traditionellt givits mycket liten uppmärksamhet inom forskning och högre utbildning. Byggproduktionen präglas i allt väsentligt av best practice och långsamma förändringsprocesser vilket bl.a. inneburit en låg produktivitetsutveckling i byggbranschen jämfört med andra producerande branscher. Ett flertal utredningar genom åren pekar på sektorns stora utmaningar när det gäller bl.a. förändringsledning, resurseffektivitet, kvalitetsstyrning, innovation, kunskapsåterföring och digitalisering – områden som rätt hanterade kan skapa positiva effekter på produktivitetsutvecklingen och svenska företags konkurrenskraft.

Gruppen Produktionsmetodik och processmetodik är en katalysator för kunskap och näringslivsutveckling och vill bidra till att samhällsbyggnadssektor kan effektiviseras genom att leverera en högre/rätt kundvärde till lägre kostnad. Under första åren fokuserar gruppen att:

  • ta fram förslag på verktyg för att kunna uppnå vision/mål

  • framställa nya forsknings och utvecklingsfrågor

  • säkerställa spridning av resultat

  • bidra till hög kvalitets utbildning

Kontaktpersoner:

Innehållsansvarig:martamt@kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2018-12-03