Genomförda aktiviteter

Frukostseminarium: Långtidsuppföljning av energianvändning i lågenergihus.

Den 27:e november 2018 arrangerade CBE ett frukostseminarium där Tekn. Dr. Berndt Lundgren presenterade sin forskning "Långtidsuppföljning av energianvändning i lågenergihus"

Läs mer

Workshop: Beställare och byggherrars roll kopplat till logistik

Den 22 februari arrangerade CBE tillsammans med Prolog en workshop om logistikfrågor.

Läs mer

Workshop: Kompetens, rekrytering och karriärvägar i byggsektorn

Den 22 november arrangerade CBE tillsammans med Grön Bostad ett seminarium om kompetensförsörjning.

Läs mer om eventet

Ladda ner dokument

CBE Årskonferens 2017

Vid årskonferensen i slutet av oktober redovisades CBE:s verksamhet och ekonomi och styrelsen för det kommande året presenterades.

Läs mer om eventet

Ladda ner dokument

Masterstudenter presenterar

När CBE nyligen lät masterstudenter presentera sammanlagt sex examensarbeten på ett av sina möten blev det intressanta diskussioner.

Läs mer om eventet

Ladda ner dokument

Workshop: Erfarenhetsåterföring, överlämning och uppföljning

Den 24 augusti arrangerade CBE en workshop där Agnieszka Zalejska Jonsson, forskare på KTH ABE, presenterade delresultatet från sin studie "Energi- och miljöprestanda efter inflyttning". Läs mer om eventet

Ladda ner dokument

Workshop: Kompetens, kapacitet och kvalitet inom byggande

Spännande diskussioner och frågor väcktes under workshopen om bland annat byggpraktiken och regleringar, utmaningar av bostadsbristen samt användningen av nya teknik och innovationer inom byggande. Läs mer om eventet

Ladda ner dokument

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2019-01-14