Anmälan till Workshop - Cybersäkerhet för samhällsbyggnadssektorn - hot och möjligheter

Tid: 10 december 2019 kl 08:00

Plats: Teknikringen 10B, Rum: Sahara

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2019-11-22