Frukostsamtal - Är Integrated Project Delivery framtiden för byggprojektledning?

Tid: On 2019-02-20 kl 08.00 - 09.00

Plats: Tyréns, Peter Myndes backe 16, Stockholm

Abstract

Välkommen till frukostsamtal med Tyréns och Centrum för byggeffektivitet!

Byggindustrins produktivitet har minskat ända sedan 1960-talet medan produktiviteten i andra industrier ökat enormt. Dagens problem inkluderar försenade projekt och fördyringar såväl som friktion i relationer mellan ägare, entreprenörer, konsulter och arkitekter. För att lösa dessa problem utvecklas nu nya metoder för att driva byggprojekt i större samverkan.

Det främsta exemplet är Integrated Project Delivery (IPD) som bygger på idéer från Toyota kombinerat med nya digitala verktyg. Vid IPD fungerar ägare, konsulter, arkitekt, entreprenör och underentreprenörer som ett enda företag genom hela byggprocessen, med gemensamma mål och incitament.

Kom och delta i ett frukostsamtal om IPD och andra kollaborativa former av byggprojektledning. Vi hör om exempel från utlandet, diskuterar erfarenheter från Sverige och analyserar fördelar och nackdelar med att använda kollaborativ projektledning.

Varmt välkommen!

Vänligen anmäl dig via formuläret:

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2019-02-04