Seminarium - The security challenge in a digitalization project: the life outside the traditional security perimeter

Tid: Ti 2020-02-11 kl 08.00 - 11.00

Plats: Teknikringen 10B, Rum: Sahara

Välkommen till seminariet "The security challenge in a digitalization project:
the life outside the traditionalsecurity perimeter"

I projektet, som är en del av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, genomförs en förstudie som består av en systematisk granskning och analys av cybersäkerhet kopplat till digitala modeller inom samhällsbyggandet.

Projektet syftar till att ökar sektorns förmåga inom cybersäkerhet genom att skapa:
- en översikt av dagens situation
- formulering av hotbilden för att öka förståelse
- ett konkret förslag på systematiskt angrepps sätt det vill säga en modell att för att arbeta med cybersäkerhet
- några konkreta exempel på ”användarmodeller”
- en rapport som kan nyttjas för spridning av kunskap och ge insikt
- en grund för fortsatt arbete i en internationell miljö

Program

07:45 Frukostmingel

08:00 Samling, välkomsthälsning, introduktion till projektet

  Kent Eriksson, Professor, KTH

  Rikard Espling, VD, KRESP

08:15 - 10:30 Föredrag

  Cybersäkerhet för oss i branschen

  Hoten i digitaliseringsprocessen

  Lagar kring Cybersäkerhet

  Möjliga lösningar till utmaningarna

10:30 Summering, avslutning

Välnigen anmäl dig senast 7 februari

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2020-01-21