Webbinarium - The security challenge in a digitalization project: the life outside the traditional security perimeter

Tid: On 2020-06-17 kl 08.00 - 10.00

Plats: Digitalt, via Zoom

I projektet, som är en del av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment,genomförs en förstudie som består av en systematisk granskning och analys av cybersäkerhet kopplat till digitala modeller inom samhällsbyggandet.

Detta webbinarium är en fortsättning på seminariet  som genomfördes på KTH i februari 2020. Under webbinariet berättar vi om framstegen och utvecklingen i projektet samt presenterar olika användarfall så kallade ”user cases” som ska ligga till grund för framtida arbete i projektet.

Anmälan

Program

Webbinariet kommer att delas in i två block, men en paus mellan blocken. Deltagare ges sedan möjlighet att boka individuella möten med projektet för att diskutera specifika frågeställningar kopplade till den egna verksamheten.

Block 1:

08:00-08:15
Digital samling, välkomsthälsning, kort introduktion och översikt inom projektet.
Kent Eriksson, Professor, KTH och Rikard Espling, VD, KRESP
08:15-08:45
Presentation av arbete inom projektet med användarfall ”user cases” samt utvecklingsmöjligheter.
Francisco Muños Mansilla, Säkerhetsexpert, 4iQ

Paus i 15 min

Block 2:
09:00-09:30
Fortsättning, arbete inom projektet
Francisco Muños Mansilla
09:30-09:45
Sammanfattning av projektresultat, möjlighet till kort diskussion.
09:45-10:00
Tid för att boka individuella möten mellan deltagare och projektet.

Varmt välkomna, önskar Kent Eriksson, Professor, KTH och Rikard Espling, VD, KRESP

Logotyper av samarbetspartner i projektet
Innehållsansvarig:martamt@kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2020-05-13